Uncategorized

Ny bog udkommer medio marts. Nærmere omtale følger. Preben Moeslund og Claus Bjørnelund udgiver ……

Read More

Nærmere omtale følger.

Read More

Resiliens i byer og organisationer. Nærmere omtale følger.

Read More

I samfund og organisationer består både funktioner og infrastrukturer af operationer, og i overgangsfasen mellem de to er operationer ofte fælles. I den tidlige risikoforståelse starter og slutter infrastrukturernes operationer ”ved døren” og er ikke fælles. Men i det senmoderne samfunds resiliensforståelse er der en stærkt stigende udveksling mellem organisationer samt mellem organisationer og myndigheder, […]

Read More

Virksomheder og institutioner bliver stadig mere afhængige af, at andre udenforstående gør deres arbejde godt nok. Den omfattende outsourcing tilgang til produktion af både fysiske goder og serviceydelser har bevirket, at værdikæderne frem mod det endelige produkt er blevet ”hver-mands-eje”. Tendensen er klart, at der kun er få eksempler på, at én aktør styrer en hel værdikæde […]

Read More

Et selvbærende ressourceforbrug skal indbygges i de iboende strukturer og rettes mod tilknytningsbalancen. Effektkæder i det moderne samfund breder sig ofte uforudsigeligt og disproportionalt. På den ene side handler en del af resiliensstyringen derfor om ikke at gøre organisationer og samfund for afhængige af hinanden. På den anden side skal der være en vis afhængighed, […]

Read More