Uncategorized

De to centrale temaer for forandringsprojekters implementering er de tekniske og metodiske rammer samt samspillet med dets  dets interessenter og stakeholders. I samspillet skal man i større projekter skal særligt fokus skal rettes mod leverancer af en hver art. Både delleverancer i selve projektet fra blandt andet underleverandører af serviceydelser og delløsninger men også finansieringen […]

Read More

De to centrale temaer for forandringsprojekters implementering er de tekniske og metodiske rammer samt samspillet med dets  dets interessenter og stakeholders. Når rammerne skal fastlægges for forandringsprojekter vedtagelse og gennemførelse er Epoke*5 inde på alle niveauer i organisationen. I starten rettes opmærksomheden mod organisationens rolle og engagement. Vision, strategi og kommissorium er topledelsens aktive og […]

Read More