Sikkerhedsløsninger for terror- og zybertrusler

Virksomheder og institutioner bliver stadig mere afhængige af, at andre udenforstående gør deres arbejde godt nok. Den omfattende outsourcing tilgang til produktion af både fysiske goder og serviceydelser har bevirket, at værdikæderne frem mod det endelige produkt er blevet ”hver-mands-eje”. Tendensen er klart, at der kun er få eksempler på, at én aktør styrer en hel værdikæde og dermed har den fulde egenkontrol over delleverancerne i det endelige produkts tilblivelse.

Tabsrisikoudsættelsen er kraftigt forøget i det senmoderne samfunds kompleksitet. Alt hænger sammen med alt i værdikæder for produktion, samspil og hændelser i almindelighed.

Nedbrud i værdikæden kan være voldsomt dyrt for rentabiliteten i egne produktionsmidler og indimellem direkte true egen funktion og formål. En diskussion som Michael Porter med positioneringsstrategiskolen allerede i 1980´erne lagde op til i sine bøger om komparative fordele og strategier i virksomheder og nationer.

Kilde: Fra bogen “Resiliens i risikosamfund” af Preben Moeslund.

Disse forhold sætter særligt fokus på terrortrusler og zybertrusler. De første tiltag til statslige krav om en transparent sikkerhedshåndtering er allerede på vej. Om få år vil der være krav til, at alle, der eksisterer i en værdikæde, kan redegøre nøjagtigt for deres sikkerhedsstrategi og -praksis – ellers er man ikke en relevant forretningspartner.