Monthly Archive: februar 2019

Nærmere omtale følger.

Read More

Resiliens i byer og organisationer. Nærmere omtale følger.

Read More

For ikke at ende i omfattende ressourcespild fra fejlagtige omstillingsforsøg er det nødvendigt at tænke strategisk om organisationers og samfunds re-dimensionering – ikke mindst for den sociale deltagelse. Der skal med afsæt i det postindustrielle risikosamfund anlægges en politologisk tilgang for undersøgelse, analyse og forståelse af en ny samfundsrammes betydning for organiserende strukturer, beslutningsrammer, styringsmetoder […]

Read More

Virksomheder og institutioner bliver stadig mere afhængige af, at andre udenforstående gør deres arbejde godt nok. Den omfattende outsourcing tilgang til produktion af både fysiske goder og serviceydelser har bevirket, at værdikæderne frem mod det endelige produkt er blevet ”hver-mands-eje”. Tendensen er klart, at der kun er få eksempler på, at én aktør styrer en hel værdikæde […]

Read More

Effektkæder fra utilsigtede hændelser i det senmoderne samfund breder sig ofte uforudsigeligt og disproportionalt. Et selvbærende ressourceforbrug skal indbygges i de iboende strukturer i organisationer og samfund og rettes mod tilknytningsbalancen. På den ene side handler en del af resiliensstyringen derfor om ikke at gøre organisationer og samfund for afhængige af hinanden. På den anden […]

Read More

Kvalificerede løsninger og handlinger udfordres særligt af irreversible langsigtede hændelser. Utilsigtede hændelser kan være reversible i den forstand, at negative effekter af dem kan inddæmmes og gendrives, mens effekterne af irreversible hændelser ikke kan. Ligeledes kan risikoeffekterne vise sig på kort sigt eller på langt sigt. Hvad angår for eksempel permanent vandstandsstigning eller mikroplast i havmiljøet, […]

Read More