Samspil

De to centrale temaer for forandringsprojekters implementering er de tekniske og metodiske rammer samt samspillet med dets  dets interessenter og stakeholders.

I samspillet skal man i større projekter skal særligt fokus skal rettes mod leverancer af en hver art. Både delleverancer i selve projektet fra blandt andet underleverandører af serviceydelser og delløsninger men også finansieringen og styringen af kapitaltilførsel er blandt de vigtigste parametre.

Et andet særligt fokuspunkt i samspillet er kontakten til offentlige myndigheder.

I forhold til politikerne kan den være udfordrende, hvis ikke man erkender den specielle kommunikation, som eksisterer i og omkring politiske kredse og hvis man ikke erkender den sårbarhed, der som regel præger deltageren i de politiske beslutninger.

I forhold til forvaltningen kan den være udfordrende, hvis ikke man erkender, at beslutninger her tages under indflydelse af en særlig beslutningskultur.

Skriv et svar

Your email address will not be published.