Rammer

De to centrale temaer for forandringsprojekters implementering er de tekniske og metodiske rammer samt samspillet med dets  dets interessenter og stakeholders.

Når rammerne skal fastlægges for forandringsprojekter vedtagelse og gennemførelse er Epoke*5 inde på alle niveauer i organisationen.

I starten rettes opmærksomheden mod organisationens rolle og engagement. Vision, strategi og kommissorium er topledelsens aktive og engagerede ansvar. Og vi “går til den” – med os som konsulenter på opgaven slipper man ikke  af sted med “en halv vind” ud i sin organisation.

Vision og strategi er bærende for alle dele af forandringsprojekters gennemførelse. Dette er forudsætning for at kunne udforme et grundigt kommissorium for opgavens formål, ressourcer og ansvarsfordelinger.

Dine folk kan ikke gennemføre projektet, hvis fundamentet er løst fra starten. Med et gennemarbejdet og solidt kommissorium i hånden ved dine folk i organisationen, hvad der forventes af slutproduktet og hvilke leverance- og succeskriterier, der skal arbejdes efter at opfylde.

Når disse ting er på plads, kan der arbejdes med praktisk ledelse af forandringerne længere ude i organisationen – med alle de dertil hørende projekt- og procesværktøjer, som gør arbejdet til en succes. Vi rådgiver og assisterer med alle centrale processer og går tæt på de problematikker der skal løses.

Skriv et svar

Your email address will not be published.