Forside

EPOKE•5

EPOKE•5 er et konsulentfirma med ydelser til offentlige organisationer og private virksomheder.

Vi er uden økonomiske, ideologisk eller religiøse bindinger til nogen eller noget og arbejder med respekt for den enkelte. Vi vil gerne forstyrre vores kunders tankegang men ikke "overtage" den.

I arbejdet med mennesker og organisationer lægger vi vægt på, at nye metoder, værdier og læring forankres i organisationen, så arbejdspladsens egne muligheder for at fastholde den menneskelige og ledelsesmæssige udvikling styrkes.
Vi ynder således at tænke medarbejderen ind i organisationen og dens relationer og at tænke organisationen ind i omgivelserne og deres kompleksitet.

Vi påtager sig ikke opgaver, der har åbne eller skjulte hensigter vedrørende degraderinger eller fyringer, da dette er ledelsesopgaver og ikke konsulentopgaver!

Vi samarbejder med flere konsulentfirmaer og større udbydere af kompetencegivende uddannelser på både Sjælland og i Jylland - bl.a. BDO, Connector, Køge Handelsskole og Københavns Erhvervsakademi.

Prospekt for EPOKE•5 kan downloades her.

REFLEKSIONSTEATRET

En del af EPOKE•5 udgøres af Refleksionsteatret og er et samarbejde mellem EPOKE•5's Preben Moeslund og skuespiller og konsulent Adam Løwert m.fl.

Det er et forumteater, hvor skuespillere og "joker" kommer ud i virksomheder og organisationer og gennemspiller dagligdagens problemstillinger og løsningerne på dem i tæt dialog med deltagerne.

Forumteater er en aktiv, inddragende og spændende måde at arbejde med sin organisation og dens medlemmer, og der er altid et højt energiniveau.

Bogudgivelser

I april 2016 udkom endnu en bog af Preben Moeslund:  "Processer og forandringer - proceskonsulenten på arbejde i organisationen" på Hans Reitzels Forlag A/S. Bogen er rettet mod kompetencegivende lederuddannelser på blandt andet diplom- og masterniveau men også interne organisationskonsulenter, forandringsagenter og ledere i almindelighed kan have selvstændigt udbytte af bogen.

Ligeledes i april 2016 kom en ny udgave af bind 2 af
"Ledelse i perspektiv" (opr. 2011) udgivet på Hans Reitzels Forlag A/S. Bogen er rettet mod studerende ved diplomledelsesstudierne, masteruddannelserne og højere læreanstalter.

Du kan læse mere om det under menupunktet
"Bogudgivelser".

Der er ligeledes en bog på trapperne med arbejdstitlen "Etik og motivation i ledelsesopgaven".

Forside
Opgaver og processer vi løser
Kunder og referencer
Kontakt
Om os
Bogudgivelser

info@epoke5.dk <> 70 20 34 20